نحوه ثبت نام در سایت سمینار ایرانی

نحوه ثبت نام در دروه های آموزشی سمینار ایرانی

نحوه انتخاب صندلی و خرید بلیط در دروه های آموزشی سمینار ایرانی

نحوه درخواست پشتیبانی و ارسال تیکت در سمینار ایرانی